Realizácia pokládky trávnika prostredníctvom trávnych kobercov.

Klient nás pri tejto okrasnej záhrade oslovil s požiadavkou vytvorenia krásneho trávnika. Po spoločnej konzultácii sme sa dohodli na realizácii kobercového trávnika.

Kobercový trávnik sa realizuje profesionálnou pokládkou jednotlivých kusov trávnych kobercov. V prvej fáze prác sme si však priestor najskôr vyčistili od hrubých nečistôt, ako sú napr. kamene, odumreté korene a iný stavebný odpad. Následne sme pôdu poriadne rozrobili pôdnou frézou a stanovené okraje trávnika sme ohraničili plastovými obrubníkmi značky EKO Brim. Vytvorili tak krásnu rovnú líniu medzi trávnikom a budúcim chodníkom či okrasnými tujami vysadenými po obvode pozemku. Pod tuje sme položili netkanú textíliu a priestor vysypali voňavou borovicovou kôrou. Po tom, ako sme pôdu prekyprili a ohraničili okraje trávnika, mohli sme sa pustiť do dôkladného zarovnania plochy. Povrch sme povalcovali, položili sme sieť proti krtom a plochu posypali tenkou vrstvou trávnikového substrátu. Táto dôkladná príprava predchádzala samotnému jadru objednávky, a to realizácii trávnika formou pokládky trávnikového koberca. Finálny trávnik vznikol tak, že sme jednotlivé kusy k sebe dôkladne poukladali a uistili sa, že sa medzi nimi netvoria štrbiny. Po dokončení prác sme trávnik ešte poliali a povalcovali a výsledok našej práce si môžete pozrieť na nasledujúcich fotografiách.

Pred realizáciou

Po realizácii