Realizácia automatického zavlažovacieho systému a položenie kobercového trávnika

Realizácia okrasnej záhrady v Rozhanovciach bola pre nás trochu špecifická. Záhrada bola už čiastočne zrealizovaná, majiteľ však nebol s realizačnou firmou spokojný, preto v priebehu realizácie spoluprácu predčasne ukončil.

Nás klient oslovil s požiadavkou na pravidelnú údržbu zrealizovanej časti svojej záhrady a po prvom roku úspešnej spolupráce nám zveril aj dokončenie realizačných prác na jej zvyšnej časti. Našou úlohou bolo najmä dokončiť zavlažovací systém, vybudovať skalku na dvoch nezávislých častiach pozemku a zrealizovať trávnik. Trávnik v centrálnej časti pozemku sme realizovali formou pokládky trávnikových kobercov. Trávnik v sekundárnej časti pozemku zase formou výsevu. Na fotografiách môžete spozorovať neupravené detaily, tie sme však, samozrejme, dotiahli a záhradu sme klientovi odovzdali kompletne dokončenú, ako je to u nás vždy zvykom. Následne sme zase nadviazali na dohodu o pravidelnej údržbe okrasnej záhrady klienta a naďalej sa o ňu s radosťou staráme.

Pred realizáciou

Po realizácii