V obci Sokoľ  nás klienti oslovili s požiadavkou na realizáciu trávnika formou pokládky trávnikových kobercov.

V prvej fáze sme si navozili preosievanú zeminu vhodnú pod ukladaný trávnik a na hrubo sme si zarovnali vytýčenú plochu. Následne sme danú plochu rozrobili pôdnou frézou a dôkladne nivelizovali. Po inštalácii automatického zavlažovacieho systému inou firmou sme sa na záhradu vrátili, doladili detaily v príprave pôdy a položili sieť proti krtom. Po takejto dôkladnej príprave sme sa mohli pustiť do pokládky trávnikového koberca. Jednotlivé časti trávnika preväzujeme vždy tak, ako sa preväzujú tehly pri stavbe domu. Takto nám po povalcovaní vznikne krásny trávnik bez medzier, z ktorého máme aj my, no najmä naši klienti veľkú radosť.

Pred realizáciou

Po realizácii