Fabrici

Beniakovce

Pán Dugas u nás v minulom roku na jeseň realizoval
výsadbu ovocných stĺpových stromčekov, kríkov, úpravu trávnika a jesennú údržbu celej  záhrady.
Na jar a počas leta sa potom realizovala  údržba záhrady.
Práce boli zrealizované v dohodnutom rozsahu,  vo vysokej kvalite, dohodnutej cene a načas.
Oceňujem tiež odborné rady p. Dugasa  st., ktorý je dlhoročným, skúseným ovocinárom.
Takže už tohto roku sme sa mohli tešiť malej, ale o to chutnejšej úrode na mladých ovocných stromčekoch.
Rád využijem služby p. Dugasa aj blízkej budúcnosti.